KBO Heemskerk

Ouderen-vereniging KBO Heemskerk is met ca. 1350 leden onderdeel van de KBO Noord-Holland.

U bent al lid voor € 2,- per maand!

Een ouderenclub? “Welnee zeg, zó oud ben ik niet!”

Nou, het jongste lid van onze bond is 57 jaar! Onze gemiddelde leeftijd stijgt gelukkig, de groep ouderen groeit en het is belangrijk onze stem te laten horen. Samen met de PCOB heeft onze bond als grootste vertegenwoordiger een belangrijke stem in Den Haag. In Heemskerk staan we ook met van alles voor u klaar.

VOORDELEN VAN HET KBO-LIDMAATSCHAP:

 • Het KBO-PCOB Magazine (voorheen “Nestor”) wordt veel gelezen, u ontvangt het 10x per jaar. Normaal kost het € 4,95 per stuk.
 • 2.5 % korting op de zorgverzekeringspremie van Zilveren Kruis (en korting op rijbewijskeuring).
 • Hulp bij het invullen van uw belastingformulier.
 • Korting op producten en diensten via het Magazine.
 • Hulp in de digitale wereld van laptop, I-pad en mobiele telefoon.
 • De behartiging van uw belangen op het gebied van zorg & wonen, veiligheid, koopkracht enz.
 • Informatie en advies aan huis van getrainde veiligheidsadviseurs, ouderenadviseurs en tabletcoaches (als u dat wenst).
 • Speciale aanbiedingen voor dagjes uit via het blad, via “De Grijze Ezel” of op: http://kbo-pcob.nl/vereniging/uwvoordeel/#speciaal
 • Zo’n 1350 Heemskerkse 65-plussers zijn lid van onze KBO. Geniet mee van alle voordelen (voor € 2,00 per maand!) en wordt ook lid. Graag aanmelden bij Dhr. J. van Eerden, tel. 675859, joop@van-eerden.nl of hans@timmer.com

Het bestuur bestaat uit:

voorzitterDhr. T.A. Mathu
vice-voorzitterDhr. P.A.W. Hermens
secretarisDhr. H.W. Timmer
penningmeester Dhr. J. Brethouwer
bestuurslidDhr. J.C. Ghijsels
bestuurslidMevr.  M.A.L. van Lieshout
bestuurslidDhr. P. Lensen (ledenadministratie)
ledenwervingDhr. J. van Eerden (0251-675859)

ONTMOETINGSMIDDAGEN

Onze ledenbijeenkomsten vinden normaal plaats in april en november. We hebben moeilijke tijden achter de rug met de delta- en omikronvariant van het coronavirus. Nadat we vier keer moesten afzeggen vond er eindelijk weer een ledenvergadering plaats met gezellig samenzijn op donderdag 7 april in “The Workout” aan de Velst. Een verslag hiervan vindt u in de volgende Grijs/Wijs.

SERVICETELEFOON

Wilt u uw verhaal doen met een gesprekspartner, dat kan: op de servicetelefoon 030-3400655 kunt u op maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 terecht. Praten lucht op!

ROOKMELDERS

Vanaf 1 juli zijn rookmelders op iedere verdieping verplicht. Dit is voor uw eigen veiligheid. Vergeet het niet. De batterij in deze melders gaat tien jaar mee.

Winkelbedrijven in Heemskerk die korting verlenen voor KBO-leden op vertoon van hun KBO-pasje:

Pearle Opticiens Kerkweg 32dubbele leeftijdskorting (= 15 – 40 %), niet van toepassing op landelijke acties
Expert HeemskerkVan Coevenhovenstraat 28gratis aansluiten uitgezonderd aanbiedingen, bijzondere situaties of extra’s (bv. ophangen tv, trekschakelaars witgoed)
Beers & Komen Jewels
Kerkweg 485 % korting op nieuwe aankoop (acties en reparaties uitgezonderd)
Wokrestaurant DelightVrijburglaan 310 % korting per kbo-pas

Wij doen ons best nog meer zaken voor korting te interesseren.

CORONA

Voor al uw corona-vragen kunt u bellen met: Speciale Ouderen-Infolijn: 030-34003600. Voor communicatie over testen en vaccinatie in Heemskerk op: https://degrijzeezel.blogspot.com Verder vindt u alle belangrijke telefoonnummers op de achterzijde van Senior (v/h Contactblad).

PENNINGMEESTER

De afgelopen periode heeft onze penningmeester Hans Ghijsels constant te maken gehad met ziekte. Sinds enige tijd is er gelukkig verbetering. We wensen hem veel sterkte. Zijn taken heeft hij inmiddels wèl overgedragen aan dhr. Jeroen Brethouwer. Hans blijft gewoon bestuurslid.

CONTRIBUTIE

U weet dat we de contributie over het jaar 2021 éénmalig hebben verlaagd naar € 17,00 in plaats van € 24,00. Dit als compensatie voor alle corona-perikelen en het missen van de ledenbijeenkomsten. De incasso’s zijn inmiddels binnen en we zijn blij dat we weer in het normale schema zitten. In 2022 is de contributie dus weer gewoon € 24,00 en deze incasso komt in de maand mei.

DE GRIJZE EZEL

In 2019 is Stichting De Grijze Ezel (voorheen SGOH) opgericht, als overkoepeling om de krachten te bundelen van alle organisaties die voorzien in informele ouderenzorg. U kunt De Grijze Ezel bereiken via: grijze.ezel.gls@gmail.com of op tel. nr. 0251-252933. Dit geldt ook voor vragen over een eventuele corona-test.

VOORLICHTING OVER HOOR-HULPMIDDELEN:

Wanneer zijn extra hulpmiddelen gewenst, wat kunnen hoortoestellen goed en minder goed en wat kunt u verwachten van die middelen of niet? Het antwoord op deze vragen vindt u bij hoormij, onderdeel van de NVVS. Hoormij regelt voor u alle belangen bij verzekeraars, meldt nieuwe ontwikkelingen, geeft voorlichting en ondersteuning. Voor een afspraak kunt u terecht bij ijmondnoord.secretaris@stichtinghoormij.nl

BELASTINGSERVICE

Voor hulp bij het invullen van uw belastingpapieren kunt u de coördinator bellen: dhr. Jan Zonneveld, 06-58863247

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN HEEMSKERK

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 1 en 15 december, 5 en 9 januari en vervolgens 2 keer per maand in De Vrijburcht, Vrijburglaan 2. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085-4883616. Zelf een datum reserveren kan ook via de website: www.goedkopekeuringen.nl Leden van CNV/ouderenbonden (bv. KBO) en/of thuiszorgorganisaties krijgen € 2,- korting op bovengenoemde prijzen (geldt alleen voor 75+ B/E/ en medisch.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden, verkrijgbaar bij de gemeente of via internet op mijncbr.nl (inloggen met DigiD). U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheids-verklaring naar het CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van het CBR (per post of via mail). De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. We adviseren u met klem om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring (zeker 5 maanden). Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

SENIOR (de nieuwe naam van het Contactblad)

Het is ons helaas niet gelukt om de Senior bezorgd te krijgen bij oud-Heemskerkers die nèt over de grens wonen (Beverwijk en Uitgeest). We doen ons best dit tòch voor elkaar te krijgen. Wilt u iets melden aan de Senior? Het mailadres van de Senior is seniorheemskerk@metheemskerk.nl en wilt u het blad iedere keer dat het verschijnt digitaal lezen: 65plusbestand@metheemskerk.nl graag met vermelding van naam, adres en mailadres.

NIEUW: SERVICEPLEIN HEEMSKERK

Het Sociaal Team Heemskerk is overgegaan in Serviceplein Heemskerk.

Dit is een nauwe samenwerking van verschillende organisaties waaronder MET Heemskerk, MEE & de Wering, MaatjeZ en de Gemeente. Dat betekent dat u als inwoner nu met al uw vragen over wonen, werk, zorg en welzijn terecht kunt op één plek. U wordt zo snel mogelijk geholpen met uw vraag en u hoeft uw verhaal maar één keer te vertellen. Waar? In het Gemeentehuis van Heemskerk op maandag t/m woensdag 09:00 tot 17:00, do. 09:00 tot 20:00, vrij 09:00 tot 12.30 uur.

Een overzicht van onderwerpen waarvoor inwoners terecht kunnen bij het Serviceplein:

 • Welzijnswerk (buurtcentra, jongeren/ouderenwerk, juridische vragen
 • Maatschappelijk werk
 • Mantelzorg
 • Schuldhulpverlening
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Participatiewet (regelingen als uitkering, schuldhulpverlening, toeslagen
 • Opvoedkundige hulp
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning (inzetbaar voor inwoners niet zelf de regie kunnen nemen, bijvoorbeeld door een beperking)
 • Wijkverpleegkundige
 • Leerplicht, leerlingenvervoer
 • Zoeken naar werk

U kunt eventueel bellen via het algemene nummer: 140251, of mailen naar info@servicepleinheemskerk.nl

OV EN OV-CHIPKAART

Op 28 juni a.s. komt het Reisloket in Heemskerk, in de bibliotheek (Gemeentehuis). Daar geeft men voorlichting aan senioren (65 plus) over reizen met het openbaar vervoer en de OV-chipkaart. U krijgt persoonlijk reisadvies over reizen die met het OV te maken zijn. Ook kunt u als bezoeker een gratis probeerkaart krijgen om zo de bus eens uit te proberen. Men beantwoordt alle praktische vragen over OV en OV-chipkaart. Welkom!

DEZE WEBSITE

Wilt u iets melden dat de moeite waard is om hier te plaatsen, neem dan s.v.p. contact op met hans@timmer.com